מי אחראי לפתיחת תיבת המכרזים?

פתיחת תיבת המכרזים מתבצעת על פי תקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.
בכל משרד ממשלתי ימנה המנכ"ל עובדים מטעמו הרשאים לפתוח את תיבת המכרזים.
תיבת המכרזים תיפתח בנוכחות ועדת המכרזים או בנוכחות שלושה אנשים לפחות שתבחר הוועדה מבין הכשירים לכך. במהלך פתיחת תיבת המכרז יירשם פרוטוקול שבו יתועדו מספר המעטפות שנמצאו בתיבה, תכולת המעטפות, זיהוי מגיש ההצעה, והמחיר המוצע.

מהו הנוהל במקרה שהוגשה הצעה אחת בלבד לתיבת המכרזים?

במקרה שבו התקבלה הצעה אחת בלבד במכרז פומבי: ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה, גם אם זאת ההצעה היחידה שהוגשה או ההצעה היחידה שנותרה לדיון לאחר בדיקת ההצעות האחרות
במקרה שבו התקבלה הצעה אחת בלבד במכרז סגור: ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה רק באישור של ועדת פטור, לאחר שזאת הגיעה למסקנה כי עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

מהו הנוהל במקרה שלא הוגשה כל הצעה למכרז?

משרד שפרסם מכרז פומבי אך לא קיבל כל הצעה מספקים או המלצה מוועדת המכרזים, יכול לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות: 

  • לפרסם מכרז חדש (פומבי או סגור)
  •  להתקשר עם ספק ללא מכרז באישור ועדת הפטור

באילו מקרים עלולה להיפסל הצעת מכרז?

ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעת מכרז במקרים הבאים:

  •  הצעה חסרה שאינה עומדת בתנאי הסף מבחינת הרישיונות, המסמכים והאישורים שהוגדרו במסמכי המכרז
  • הצעה מוטעית עקב הבנה מוטעית של נושא   המכרז
  •  הצעה שעמדה בתנאי הסף אך לא עמדה באמות המידה שהוגדרו במסמכי המכרז

כיצד מתפרסמת ההודעה על הזוכה במכרז?

ועדת המכרזים מודיעה לכל מגישי ההצעות על תוצאות המכרז.
חברי הוועדה בוחרים בהצעה (או במקרים מסוימים במספר הצעות) המתאימה ביותר,
והכול במטרה להבטיח את מרב היתרונות לעורך המכרז, בהתאם לאמות המידה שנקבעו מראש במסמכי המכרז.

האם ניתן לעיין בהחלטה של ועדת המכרזים?

כל מציע רשאי לעיין בהחלטה הסופית של ועדת המכרזים, בנימוקים ובהצעה הזוכה במכרז.
במקרים בהם העיון בהצעה או בחלקים ממנה עלול לחשוף סוד מסחרי, סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה,
ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור, יש להפנות את הבקשה לעיון לוועדת המכרזים בתוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה על ההצעה הזוכה.

בהצלחה

רשימת מפרסמים

צור קשר - פניה מהירה
מעוניין לקבל מכרזים?
מלא פרטים ונציג יחזור אליך בהקדם
חזרה למעלה
פנייה מהירה
פרסם מכרז חינם
פרסם מכרז חינם

3 חודשי ניסיון

599
3 חודשי ניסיון