כיצד ממלאים את מסמכי המכרז?
לפני מענה על מכרז, מומלץ לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז, להתייחס לכל סעיף וסעיף ולתת מענה כנדרש.

מהו נוהל מפת"ח?

נוהל מפת"ח הוא מסמך מסגרת לפיתוח, התקנה ותחזוקה של מערכות ממוחשבות, ועל פיו נכתבים מכרזי מחשוב וטכנולוגיה. מסמך המסגרת כולל תרשימים, תוכנה ומידע המיועד לוועדת המכרזים ולעורכי המכרז.
מכרזי מחשוב וטכנולוגיה כוללים, בדרך כלל, דרישות ספציפיות למענה, ולכן כאשר אתם עונים על מכרז מסוג זה,
עליכם להתאים את הצעתכם לנדרש בכל סעיף במכרז.

כיצד משיגים ערבות הצעה?
ערבות הצעה היא אחד מתנאי הסף בכל מכרז. הערבות משמשת כביטחון עבור המשרד המפרסם את המכרז לכך שהמציע יעמוד בהתחייבויותיו בעת הגשת ההצעה. להשגת ערבות עליכם לפנות לבנק או לחברת ביטוח.
הקפידו על הגשת נוסח מדויק של סוג הערבות, תנאי הערבות, גובה הערבות ומשך הערבות, כפי שהם מופיעים במסמכי המכרז. לאחר קבלת הערבות מהבנק או מחברת הביטוח, בדקו שוב את הנוסח המדויק, כדי לא להסתכן בפסילת ההצעה עקב ערבות שגויה.
אם תזכו במכרז, תידרשו להציג ערבות ביצוע המשמשת את המשרד למשך תקופת ההתקשרות. הקפידו גם בערבות זו על נוסח מדויק.

כיצד מגישים את מסמכי המכרז?

בתום מילוי מסמכי המכרז כנדרש, הגישו את ההצעה חתומה, מלאה ושלמה, בתוך מעטפה סגורה היטב, במועד, במקום ובמספר עותקים כפי שצוין במסמכי המכרז. הצעות שיוגשו שלא לפי מסמכי המכרז עשויות להיפסל. 

בכמה עותקים יש להגיש את מסמכי המכרז?

מסמכי המכרז כוללים הנחיות לגבי מספר העותקים שבהם יש להגיש את ההצעה.
אם לא צוינה במסמכי המכרז הנחיה בנושא, יש להגיש את ההצעה בשני עותקים.

האם מעטפה שהגיעה לאחר המועד שנקבע תשתתף במכרז?

ועדת המכרזים דנה אך ורק בהצעות שנמצאות בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות.
מעטפת מכרז שהגיעה לאחר המועד שנקבע במסמכי המכרז תוחזר לבעליה בצירוף מכתב הסבר.

היכן נשמרות הצעות המכרז?

מעטפות המכרז נשמרות עד פתיחתן, במועד האחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים
תיבה נעולה המיועדת לשמירה על מסמכי המכרז.

 

המשך לקרוא על פתיחת תיבת המכרזים

רשימת הגופים שמפרסמים אצלנו

צור קשר - פניה מהירה
מעוניין לקבל מכרזים?
מלא פרטים ונציג יחזור אליך בהקדם
חזרה למעלה
פנייה מהירה
פרסם מכרז חינם
פרסם מכרז חינם

3 חודשי ניסיון

599
3 חודשי ניסיון

3 חודשים ב- 599 ₪ לחצו כאן