איך להירשם כספק של משרד הביטחון ?

כדי לקבל רישום ספק משרד הביטחון יש  לבצע תהליך מוקפד ומסודר. חשוב להקפיד על תהליך סדור ומאורגן על מנת לא לעכב את ההליך בגלל אי סדרים ביורוקרטים. הליך הרישום כספק משרד הביטחון מחייב המצאת מסמכים רבים והגשתם בצורה נכונה ומאורגנת.

על ​​ספק המבקש לקבל מעמד של ספק מוכר (לא כולל קבלנים ומתכננים) לפנות למרכז לשילוב ספקים במשרד הביטחון , בבקשה להיכלל ברשימת הספקים המוכרים. הטיפול בבקשה יתבצע בתהליך הכולל מספר שלבים קבועים, בהתאם לנהלים ​​​. בשלב האחרון בתהליך תוגש הבקשה לוועדה המוסמכת במשרד הביטחון על מנת שתחליט בעניין התאמת הספק, בהתאם להוראות משרד הביטחון.​

 

שלב 1   - קבלת מידע - ערכת רישום והדרכה

ספק המבקש להי​רשם כ"ספק מוכר" ברשימת ספקי משרד הביטחון עליו להדפיס את טפסי הרישום באתר הסחר האלקטרוני ולעיין בהנחיות המילוי.

 

שלב 2 – הגשת בקשה לרישום

ראשית, יש למלא את הבקשה המקוונת דרך אתר הסחר ולאחר מכן יש לשלוח בדואר את הטפסים המלאים (ראו שלב 3).

 

שלב 3 – מסירת טפסים ראשונית

לאחר מילוי הטפסים יש לשלוח אותם בדואר עם המסמכים הנדרשים לקבוצה המקצועית המתאימה במרכז לשילוב ובקרת ספקים במינהל ההרכשה והייצור. טפסים שמולאו בצורה חלקית או שהנתונים בהם לא מושלמים כנדרש, יוחזרו יחד עם יתר הטפסים לספק לצורך השלמת החסר. הגשת טפסים תקינים בליווי מלוא המסמכים הנדרשים מהווה תנאי ראשוני לתחילת הטיפול.

Wizbiz יכולים לעזור לכם בתהליך מילוי הטפסים והרישום - צרו קשר לפרטים נוספים (נא לציין ספק משרד ביטחון)

 

שלב 4 - בדיקה ראשונית לשלמות הנתונים​

במעמד מסירת הטפסים והמסמכים עוברים טפסי הרישום בדיקה ראשונית על-ידי הקבוצות המקצועיות. בשלב זה נבדקות שלמות הנתונים שמולאו בטפסים ורשימת המסמכים המצורפים. בדיקה זו ראשונית בלבד ובהמשך התהליך תבוצע בדיקה מעמיקה יותר.​

 

שלב 5 – פתיחת תיק ספק

לאחר סיום הבדיקה הראשונית ייפתח תיק ספק, ויישלח לספק אישור על קבלת המסמכים. באישור יפורטו: 1. מספ​ר תיק ספק לצורך פניות ובירורים 2. שם הקבוצה המקצועית במרכז לשילוב ובקרת  ספקים המטפלת בבקשה, כולל שם ומספר טלפון לצורך בירורים.

 

שלב 6 – בדיקת נתוני ספק

לאחר פתיחת תיק ספק, יעברו הטפסים והמסמכים שהוגשו, לבדיקות מעמיקות במשרד הביטחון. בדיקות אלו עלולות להימשך מספר שבועות, בשל היקפן ואופיין. הבדיקות כוללות: א. בדיקה מחייבת של הבעלים ו/או מנהלים ו/או מורשי החתימה , ב. בדיקות נכונות פרטי התיק – בדיקות שונות לאימות פרטים והשוואת נתונים קיימים (לגבי ספקים המבקשים לחזור ולהירשם למערכת הביטחון). משרד הביטחון שומר לעצמו את הזכות לחזור על בדיקות ו/או לבצע כל בדיקה נוספת שתידרש בהתאם לצרכיו ודרישותיו.

 

שלב 7 – אישור עקרוני של תיק הבקשה

לאחר ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ואישורן על-ידי הגורמים המוסמכים, ייבחן התיק סופית על-ידי הקבוצה המקצועית המטפלת, אשר תקבע האם מולאו כל החובות לצורך הגשת התיק לדיון בוועדה המוסמכת.​

 

שלב 8 – אישור התיק בוועדה המוסמכת​

ועדה זו מור​כבת מציגי משרד הביטחון ונציג הציבור. חברי הוועדה דנים בבקשת הספק וקובעים את סטטוס הספק כספק משרד הביטחון מבחינת סוג פעילותו המאושר ומבחינת הסיווגים למוצרים ושירותים בהם הוא רשאי להציע הצעות למכרזים. האישור תקף ל -5 שנים שבסיומן על הספק להגיש בקשה לחידוש רישומו כספק מוכר ולצרף את כל טופסי הרישום מחדש כשהם מעודכנים ליום הגשת חידוש הבקשה.

 

שלב  9 – קבלת הודעה כספק מוכר של משרד הביטחון

הספק יק​​​בל הודעה בדואר אלקטרוני, בדבר אישורו או אי אישורו כ"ספק מוכר" של משרד הביטחון. ההודעה תפרט את אופי פעילותו (מעמדו) המאושר. כחלק מההודעה יקבל הספק מספר ספק מוכר, אשר ישמש כמספר מזהה קבוע שלו בכל ההתקשרויות עם משרד הביטחון, וכן יקבל קוד משתמש וסיסמה לצורך פעילותו באתר הסחר האלקטרוני של המשרד.

 

צוות המומחים שלנו ב- Wizbiz מכרזים ישמח לסייע לך בהליך יעיל ומקצועי לרישום ספק משרד הביטחון.
צור קשר לפרטים נוספים  
(נא לציין ספק משרד ביטחון)

 

 

רשימת הגופים שמפרסמים אצלנו

צור קשר - פניה מהירה
מעוניין לקבל מכרזים?
מלא פרטים ונציג יחזור אליך בהקדם
חזרה למעלה
פנייה מהירה
פרסם מכרז חינם
פרסם מכרז חינם

3 חודשי ניסיון

599
3 חודשי ניסיון

3 חודשים ב- 599 ₪ לחצו כאן